Hoppa till huvudinnehållet
Göteborgs stad

Tillgänglighetsredogörelse
ufval.goteborg.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för ufval.goteborg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på ufval.goteborg.se.


Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.


Lagen om tillgänglighet till digital service

För ufval.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.


Tillgänglighetsredogörelse för ufval.goteborg.se

Göteborgs Stad är ansvarig för ufval.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.


Hur tillgängligt är ufval.goteborg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Användare som navigerar med tangentbordet kan uppleva svårigheter att fokusera vissa element.
  • Kontrasten på vissa länkar har för låg kontrast mot bakgrunden.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 25 mars 2020.


Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att ufval.goteborg.se inte uppfyller lagens krav.


Lämna synpunkter till redaktionen

Här hittar du kontaktuppgifter där du kan lämna synpunkter på tillgängligheten på ufval.goteborg.se.


Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.